توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلیباب اول‌ – در بیان انواع اموال

باب اول‌ – در بیان انواع اموال

فصل اول – در اموال غیرمنقول (مواد ۱۲ الی ۱۸)

فصل دوم – در اموال منقوله (مواد ۱۹ الی ۲۲)

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد (مواد ۲۳ الی ۲۸)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید