توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مجازات اسلامیکتاب اول – کلیاتبخش سوم – جرائم

بخش سوم – جرائم

فصل اول – شروع به جرم (مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴)

فصل دوم – شرکت در جرم (مواد ۱۲۵)

فصل سوم – معاونت در جرم (مواد ۱۲۶ الی ۱۲۹)

فصل چهارم – سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته (مواد ۱۳۰)

فصل پنجم – تعدد جرم (مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵)

فصل ششم – تکرار جرم (مواد ۱۳۶ الی ۱۳۹)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید