توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون آیین دادرسی کیفریبخش سوم – دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای

بخش سوم – دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای

فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری (مواد ۲۹۴ الی ۳۱۷)

فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات (مواد ۳۱۸ الی ۳۳۴)

فصل سوم – رسیدگی در دادگاههای کیفری (مواد ۳۳۵الی ۳۸۱)

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک (مواد ۳۸۲ الی ۴۰۵)

فصل پنجم – رای غیابی و واخواهی (مواد ۴۰۶ الی ۴۰۷)

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان (مواد ۴۰۸ الی ۴۱۷)

فصل هفتم – احاله (مواد ۴۱۸ الی ۴۲۰)

فصل هشتم – رد دادرس (مواد ۴۲۱ الی ‌۴۲۵)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید