خانه حقوقی چگونگی تغییر نام خانوادگی:شرایط+مدارک

چگونگی تغییر نام خانوادگی:شرایط+مدارک

چگونگی تغییر نام خانوادگی:شرایط+مدارک
تغییر نام خانوادگی

(همراهان در نظر داشته باشند در این زمینه پرونده غیر شهر اراک قابل پذیرش نیست)

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی مصوب سال ۱۳۸۰

این تغییر تحت شرایطی در اداره ثبت احوال و با تصویب رئیس سازمان ثبت احوال صورت می گیرد.

هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی با رعایت مفاد دستور العمل تغییر فامیلی، که از مصوبات شورای عالی ثبت احوال است فقط برای یک بار نام خانوادگی خود را تغییر دهد.

شرایط تغییر نام خانوادگی

شرایط تغییر نام خانوادگی

تغییر فامیلی

بر اساس ماده ۱۳ دستور العمل تغییر نام خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ افراد در موارد ذیل می توانند تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

 • نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد: مانند پالانی، بیچاره، گدا، آشوغ، درویزه و غیره
 • نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد مانند : خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی،  قره خانی علی آباد،  امیر پور مقدم و غیره

تبصره: کلماتی که به یاء نسبت به صورت مفرد یا جمع ختم می شوند یک کلمه محسوب می گردند مانند: حسینی حسینیان و غیره

 • نام خانوادگی از کلمات خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند : علی اف،چارلتون، جانسون و غیره
 • نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش ها ی اسلامی باشد مانند : بی دین، شیطان پرست، شاه پرست و…
 • نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند: سرهنگ خان مهندس و…
 • نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل نامناسب باشد.
 • هر گاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد (دراین مورد ارایه رونوشت مصدق دادنامه قطعی ضروری است
 • هر گاه تغییر فامیلی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند،برادر، خواهر و عمو باشد.

تبصره: تغییر فامیلی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می کند با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

تذکر چندنکته درباره این دستور العمل ضروری است:

ای عکس یه تغییر نام خانوادگی و موضوعات پیرامون آن اشاره دارد
تغییر فامیلی

الف: با توجه به دستورالعمل معلوم نیست که آیا نام خانوادگی نامناسب با شغل و شئون اشخاص را می توان تغییر داد یا نه؟

بند ۲ ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۳۱۹ این امر را مجاز تلقی کرده بود.

اما با نسخ قانون مزبور، استناد به آیین نامه  اجرایی آن قابل توجیه نیست.

با وجود این می توان این گونه نام خانوادگی را از مصادیق بند۱دستورالعمل دانست.

زیرا کلمه (نامناسب) در این بند مطلق است و نام خانوادگی نامناسب با شغل و شئون افراد را هم شامل می شود.

قابل ذکر است که الزام  افراد به عدم انتخاب نام و محدود کردن آنها بر خلاف آزادی های فردی است.

اما دادن حق تغییر نام با در نظر گرفتن شغل و شئون آنها حمایت از آ‌زادیهای مدنی به شمار می آید بنابراین ضابطه مندرج در بند۱ دستور العمل قابل توجیه و منطقی است.

ب: در آیین نامه پیشین تغییر فامیلی برای ایجاد وحدت در‌ آن به اشخاصی که قرابت نسبی و سبی درجه اول یا دوم با اجازه دهنده داشتند منحصر شده بود ولی دستورالعمل جدید تغییر فامیلی برای وحدت با نام خانوادگی خویشان نسبی را به پدر، جد پدری ،فرزند ،برادر ،خواهر و عمو محدود کرده و ضابطه دقیق تری را نسبت به دستور العمل پیشین پذیرفته است و تغییرفامیلی درخویشان سببی را جز «به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نماید» را نپذیرفته است.

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام خانوادگی

این عکس به مدارک مورد نیاز برای تغییر نام خانوادگی اشاره دارد
تغییر فامیلی
 • تنظیم و تسلیم درخواست تغییر فامیلی
 • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات آن
 • فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور ـ این فیش پس از تصویب نام خانوادگی جدید اخذ خواهد شد
 • ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مسئول نام خانوادگی اداره ثبت احوال محل سکونت متقاضی, از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند.

منبع: کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین دکتر حسین صفایی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

 • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
 • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
 • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما