توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب دوم‌ – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شودفصل دوم – در ضمان قهری

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء

مبحث اول – در غصب (مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷)

مبحث دوم – در اتلاف (مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰)

مبحث سوم – در تسبیب (مواد ۳۳۱ الی ۳۳۵)

مبحث چهارم – در استیفا (مواد ۳۳۶ الی ۳۳۷)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید