مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل چهارم – در اجاره

فصل چهارم – در اجاره

ماده ۴۶۶

 اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌ اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء (مواد ۴۶۸ الی ۵۰۶)

مبحث دوم – در اجاره حیوانات (مواد ۵۰۷ الی ۵۱۱)

مبحث سوم – در اجاره اشخاص (مواد ۵۱۲ الی ۵۱۷)

قبلی / بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید