ماده سی و چهارم قانون حمایت خانواده

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون حمایت خانوادهفصل چهارم ـ طلاق

ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده قبلی                                                                                                                ماده بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده

نظرات مشورتی

مدت زمان اعمال وکالت زوجه در طلاق و تسلیم رای دادگاه به دفتررسمی طلاق

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۸      مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام:

مدت اعتبار رأي صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق براي تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟

پاسخ:

در موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال میشود لذا دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در فرض، سؤال همان است که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ معین شده است.

 

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید