توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۴۹

به محض آنکه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌ توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

توضیحات ماده  ۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  برای بررسی مقررات راجع به دادرسی الکترونیک می توانید به مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ همین قانون مراجعه نمائید.
  2.  در این ماده به حق بستگان متهم برای مراجعه به مراجع مندرج در ماده اشاره شده است و در مقابل از تکلیف ضابطان به پاسخگویی، تا آنجایی که با حیثیت خانوادگی و اجتماعی متهم منافات ندارد سخن رفته است. با این حال باید توجه داشت که که بر اساس مفاد ماده ۵ قانون حقوق شهروندی ضابطان علاوه بر پاسخگویی به بستگان متهم، مکلفند که پیش از مراجعه آنها موضوع را به اطلاع آنها برسانند.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید