توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۶

متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

توضیحات ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

اعلام کننده جرم، مطلع و خانواده های آنان و همچنین خانواده متهم و شاهد را نیز می توان از مصادیق «سایر افراد ذی ربط» مورد اشاره در قانون دانست. البته متاسفانه مشخص نشده است چگونه این افراد باید در برابر تهدیدات خارجی از حق حمایت برخوردار باشند. حق این بود که بررسی جزئیات این ماده و نحوه حمایت از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری درقالب آیین نامه  پیش بینی می شد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید