توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۰

در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏ دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیّم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه ‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

توضیحات ماده  ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. در جرائمی که تعقیب و پیگیری آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، ابتدائا از سوی دادستان اقدامی در جهت اعلام جرم و پیگیری آنها صورت نمی گیرد. با وجودی که جرائم دارای دو جنبه هستند، ولی در این نوع جرائم به دلیل غلبه جنبه شخصی دادستان تا زمان شکایت شخص بزه دیده در موضوع مجرمانه ورود نمی کند. اما موضوع ماده فوق یک مورد استثنایی است که شخص بزه دیده به واسطه دلایلی که در ماده احصاء شده است توانایی طرح دعوا و شکایت و حتی احتمالا اعلام جرم را هم ندارد. لذا قانون گذار در این صورت نصب قیم موفت یا مداخله شخص دادستان را تجویز نموده است. توضیح دیگر اینکه بیهوشی از باب تمثیل ذکر شده است و در موارد مشابه مثل غیبت ولی و… نیز دادستان باید تکلیف مقرر در ماده را اجرا نماید.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید