ماده 75

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلیباب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال استفصل دوم – در حق انتفاعمبحث دوم – در وقف ◄ ماده ۷۵

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۵

واقف می تواند توليت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحياه یا در مدت معينی برای خود قرار دهد و نيز می تواند متولی دیگری معين کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غير از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنين واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معين شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتيبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید