توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۸۹

 شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

توضیحات ماده  ۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. به نظر می رسد بازپرس تنها در شرایطی می تواند به عنوان ناظر جرم، تحقیقات مقدماتی را شروع کند که در حال انجام وظیفه باشد. بنابراین اگر به عنوان مثال بازپرس در مرخصی یا روز تعطیل رسمی است و ناظر جرمی باشد این موضوع برای شروع به تحقیقات مقدماتی کفایت نمی کند. در هر صورت اقدامات بازپرس زمانی قانونی محسوب می شود که در حین انجام وظیفه شاهد و ناظر وقوع جرمی باشد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید