توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مجازات اسلامیکتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

فصل اول – جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲)

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی (مواد ۵۱۳ الی ۵۱۵)

فصل سوم – سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی (مواد ۵۱۶ الی ۵۱۷)

فصل چهارم – تهیه و ترویج سکه‌ی قلب (مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲)

فصل پنجم – جعل و تزویر (مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲)

فصل ششم – محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی (مواد ۵۴۳ الی ۵۴۶)

فصل هفتم – فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین (مواد ۵۴۷ الی ۵۵۴)

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل (مواد ۵۵۵ الی ۵۵۷)

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی‌ فرهنگی (مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹)

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی (مواد ۵۷۰ الی ۵۸۷)

فصل یازدهم – ارتشا و ربا و کلاهبرداری (مواد ۵۸۸ الی ۵۹۶)

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی (مواد ۵۹۷)

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی‌ نسبت به دولت (مواد ۵۹۸ الی ۶۰۶)

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت (مواد ۶۰۷)

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص (مواد ۶۰۸ الی ۶۰۹)

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم (مواد ۶۱۰ الی ۶۱۱)

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال (مواد ۶۱۲ الی ۶۳۶)

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (مواد ۶۳۷ الی ۶۴۱)

فصل نوزدهم‌ – جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد ۶۴۲ الی ۶۴۷)

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشای سر (مواد ۶۴۸ الی ۶۵۰)

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر (مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷)

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه (مواد ۶۶۸ الی ۶۶۹)

فصل بیست و سوم – ورشکستگی (مواد ۶۷۰ الی ۶۷۲)

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ الی ۶۷۴)

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات (مواد ۶۷۵ الی ۶۸۹)

فصل بیست و ششم – هتک حرمت منازل و املاک غیر (مواد ۶۹۰ الی ۶۹۶)

فصل بیست و هفتم – افترا و توهین و هتک حرمت (مواد ۶۹۷ الی ۷۰۰)

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال ‌مشروبات ‌الکلی و قماربازی و ولگردی (مواد ۷۰۱ الی ۷۱۳)

فصل بیست و نهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۸)

فصل سی ام – قانون جرائم رایانه‌ای ( مواد ۷۲۹ الی ۷۸۴)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید