توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۴۴

ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مُطّلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

توضیحات ماده  ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. ماده ۱۳۳ همین قانون تکالیف دیگری نیز بر عهده ضابطان نهاده است. بر اساس ماده مزبور در جرائم منجر به سلب حیات ضابطان دادگستری ضابطان دادگستری موظفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب  محصور کنند و از ورود و خروج افراد به محوطه جلوگیری نمایند.
  2.  با تمام اختیارات و تکالیفی که این ماده برای ضابطان ایجاد کرده است، همچنان مفاد مواد ۱۰۲ و ۲۸۵ این قانون پابرجاست. به این صورت که ضابطان در مورد جرائم منافی عفت و جرائم مربوط به اشخاص زیر ۱۸ سال، حق تحقیق و بازجویی ندارند و در این دو مورد خاص، جرائم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و دادگاه تحقیقات مقدماتی را راساً انجام می دهد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید