ماده ۷ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۷ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور...

ماده ۴ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۴ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد...

ماده ۹ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده۹ عدم افشای اطلاعات، ناظر به تمامی مواردی است که  موجب شناسايی شاهد يا مطلع  يا خانواده ی وی می شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر...

ماده ۱۵ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۱۵ در مواردی که مقام قضايی در راستای حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشای اطلاعات آن ها بگيرد و احتمال شناسايی شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وی وجود...

ماده ۱۳ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۱۳ در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضايی می تواند از طريق هر وسيله­ای که امکان ديدن و شنيدن هم ­زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت...

ماده ۱۲ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۱۲ مقام قضايی پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشای اطلاعات، مشخصات واقعی شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲  اين آيين نامه اعلام نموده...

ماده ۱۱ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۱۱ عدم افشای اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده ی وی در صورت احراز شرايط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هيچ شخصی اعم از شاکی...

ماده ۱۶ آیین نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

ماده ۱۶ در صورتی که استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وکلای آن ها می توانند هر سؤالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگی کننده از شاهد...

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

آیین‌نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه 1398/07/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴)...

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده۲۷ به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه...
رزرو وقت مشاوره