طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد

طلاق خلع:معنا،شرایط و ماهیت

معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آنها را نوعی از طلاق توافقی به حساب آورد....
مقصود از مجوزهای طلاق چیزهایی است که موجبات طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد.

مجوزهای طلاق و تمامی نکات مربوط به آن

مقصود از مجوزهای طلاق چیزهایی است که موجبات طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد.  در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر...
انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد.

انحلال ازدواج:تمام نکاتی که هر شخصی در مورد انحلال نکاح باید بداند

انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این باره می گوید: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا...
طلاق یکی از راههای انحلال و به هم خوردن ازدواج است.

طلاق:نکاتی که باید به آن توجه داشت

در این مقاله تلاش میکنم مفهوم طلاق را به زبان ساده و قابل فهم برای اشخاصی که احتمالاً اطلاعات حقوقی دقیقی ندارند و یا علاقه ای به این اصطلاحات ندارند توضیح دهم. امیدوارم این...
رزرو وقت مشاوره