طلاق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد.

طلاق بائن و انواع آن

 طلاق بائن چیست؟  طلاق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. انواع طلاق بائن ماده 1145 قانون مدنی مقرر می دارد: « در موارد زیل طلاق بائن است:  طلاقی که...
طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد

طلاق خلع:معنا،شرایط و ماهیت

معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آنها را نوعی از طلاق توافقی به حساب آورد....
مقصود از مجوزهای طلاق چیزهایی است که موجبات طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد.

مجوزهای طلاق و تمامی نکات مربوط به آن

مقصود از مجوزهای طلاق چیزهایی است که موجبات طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد.  در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر...
انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد.

انحلال ازدواج:تمام نکاتی که هر شخصی در مورد انحلال نکاح باید بداند

انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشویی است که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این باره می گوید: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا...
طلاق یکی از راههای انحلال و به هم خوردن ازدواج است.

طلاق:نکاتی که باید به آن توجه داشت

در این مقاله تلاش میکنم مفهوم طلاق را به زبان ساده و قابل فهم برای اشخاصی که احتمالاً اطلاعات حقوقی دقیقی ندارند و یا علاقه ای به این اصطلاحات ندارند توضیح دهم. امیدوارم این...
رزرو وقت مشاوره