استعفای وکیل در پرونده وکالتی

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. استعفای وکیل در پرونده استعفای وکیل...

قرار اِعدادی یا مقدماتی چه قراری است ؟

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. قرار اعدادی یا مقدماتی...

تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا...

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها و استثنائات وارد آن

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها و استثنائات وارد آن توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل...

مفهوم نفع و ویژگی های آن به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا

مفهوم نفع و ویژگی های آن به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می...

تاخیر جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. قانونگذار در قانون آیین دادرسی...

نماینده حقوقی در دادگاه به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. بعضی از اشخاص حقوقی به...

حکم اعلامی چیست ؟حکم تاسیسی کدام است؟

  توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.   حکم  اعلامی   حکمِ دادگاه...

داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا به چه معناست؟

داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. داشتن...

مراجع حل اختلاف در صلاحیت

مراجع حل اختلاف در صلاحیت        توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اگر...
رزرو وقت مشاوره