توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل ششم – در سقوط تعهدات

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

مبحث اول – در وفای به عهد (مواد ۲۶۵ الی ۲۸۲)

مبحث دوم – در اقاله (مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸)

مبحث سوم – در ابرا (مواد ۲۸۹ الی ۲۹۱)

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد (مواد ۲۹۲ الی ۲۹۳)

مبحث پنجم – در تهاتر (مواد ۲۹۴ الی ۲۹۹)

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه‌ (مواد ۳۰۰)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید