مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ◄مبحث اول – در اقسام شرط

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذيل باطل است ولی مفسد عقد نيست:

۱ – شرطی كه انجام آن غير مقدور باشد.

۲ – شرطی كه در آن نفع و فايده نباشد.

۳ – شرطی كه نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳

 شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱ – شرط خلاف مقتضای عقد.

۲ – شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل بِه عِوَضين شود.

ماده ۲۳۴

 شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت.

۲ – شرط نتيجه.

۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلی بر يكی از متعاملين يا بر شخص خارجی شرط شود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید