تست قانون

اصل ۳۵ در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل ۱۵۶ قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام:   در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف،  مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حکم...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام:   این سازمان (نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) در سال 1354 به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیله آموزش و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها، در امر...

آداب ارتباطی وکیل و موکل

پیش نوشت یک: نویسنده این مقاله قصد دارد آنچه را که بر اساس تجربیات شخصی و به واسطه تعامل مستقیم با مراجعین و موکلین خود به دست آورده و آن ها را مفید می داند،...

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...

قانون مدنی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...

بخش ششم – مسائل متفرقه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...

بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره