نمونه رای «صدور گواهی عدم امکان سازش»

تحلیل دادنامه: مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده اگر  زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. با توجه به طولانی بودن فرایند رسیدگی در مراکز مشاوره...

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین◄  قانون مدنی...

آیا منتفع می تواند حق انتفاع خود را به دیگری منتقل کند؟

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. حق انتفاع از حقوق مالی...

ماده ۲۴۰ قانون مدنی

ماده 240 قانون مدنی  اگر بعد از عقد، انجام شرط، مُمتنع شود یا معلوم شود که حین‌ُالعقد، ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر...

مالکیت ما فی الذمه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مالکیت ما فی الذمه عبارت...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره